Kondiční gymnastika

   Cvičení kondiční gymnastiky začíná v úterý 12.9.2017
   Přijímáme děti od 4 do 7 let.

   Ve školním roce 2017/18 sem budou zařazeny děti ročník narození 2010-2013
   s rozdělením na dvě skupiny:

  • nejmladší – ročník narození 2013 budou chodit na tréninky pouze ve čtvrtek od 17 do 18:30 Mladší děti než ročník narození 2013 nepřijímáme.
  • ostatní – ročník narození 2010-2012 mají tréninky v úterý a ve čtvrtek vždy od 17 do 18:30 Ročník 2009 a starší bude z oddílu vyřazen.

   V obou skupinách bude v průběhu září proveden výběr talentovaných dětí a počet ve skupině bude omezen.

   Výše oddílových příspěvků kondiční gymnastiky na školní rok 2017/18 je stanovena takto:

roč.nar.2013:        1.100,- Kč za pololetí
roč.nar.2010-12:     2.100,- Kč za pololetí

   Splatnost příspěvků je vždy do 30.9. a do 28.2.


emailový kontakt pro nové zájemce:


(made by orangeSOFT)