Kondiční gymnastika

   Do oddílu kondiční přípravy přijímáme děti do 7 let.

   Ve školním roce 2016/17 sem budou zařazeny děti ročník narození 2009-2012
   s rozdělením na dvě skupiny:

  • nejmladší – ročník narození 2012 budou chodit na tréninky pouze ve čtvrtek od 17 do 18:30 Mladší děti než ročník narození 2012 nepřijímáme.
  • ostatní – ročník narození 2009-2011 mají tréninky v úterý a ve čtvrtek vždy od 17 do 18:30 Ročník 2008 a starší bude z oddílu vyřazen.

   V obou skupinách bude v průběhu září proveden výběr talentovaných dětí a počet ve skupině bude omezen.

   Výše oddílových příspěvků kondiční gymnastiky na školní rok 2016/17 je stanovena takto:

roč.nar.2012:        1.100,- Kč za pololetí
roč.nar.2009-11:     2.100,- Kč za pololetí

   Splatnost příspěvků je vždy do 30.9. a do 28.2.


emailový kontakt pro nové zájemce:


(made by orangeSOFT)