Kondiční gymnastika

Cvičení kondiční gymnastiky začíná ve čtvrtek 13.9.2018. Přijímáme děti od 5 do 7 let.

Ve školním roce 2018/19 sem budou zařazeny děti ročník narození 2011-2013

Tréninky kondiční gymnastiky budou jednou týdně každý čtvrtek od 17:00 do 18:30

V průběhu září bude proveden výběr talentovaných dětí a počet ve skupině bude omezen.

Výše oddílových příspěvků kondiční gymnastiky na školní rok 2018/19 je:

     1.500,- Kč za pololetí

Splatnost příspěvků je vždy do 30.9. a do 28.2.


emailový kontakt pro nové zájemce:


(made by orangeSOFT)